Om Automatikkontroll

I dryga 40 år drevs bolaget av Rune Pape som med stort kunnande och med hjälp av duktiga medarbetare och underentreprenörer gjorde allt för att optimera kundernas värme- och ventilationsanläggningar, och därmed hjälpa dem till bättre driftekonomi och ett gott inomhusklimat.

Vi, de nya ägarna, kommer att i samma anda åta oss årliga kontroller som tidigare. Översyn, service och reparationer av värme- och ventilationsanläggningar och nu också, med ny expertis, värmepumpsanläggningar, såväl luft/ vatten, luft/ luft, frånluft eller ytjord-/ bergvärmeanläggningar.

Helsingborgs Automatik Kontroll AB

Astergatan 2
252 74 Helsingborg

070-821 41 72
info@automatikkontroll.se