Tjänster

Automatikkontroll arbetar främst på det vi kallar ”eftermarknaden”, och utför i stort sett tjänster på alla olika fastighetssystem och arbetar med alla kända fabrikat. Med ”eftermarknad” menar vi att vi inte främst utför installation av värme- och varmvattenanläggningar eller värmepumpar, utan vi på Automatikkontroll har framförallt specialiserat oss på översyn, underhåll och service och reparationer.

Få mer för pengarna

Kostnadseffektivisering av värme-, varmvatten- och ventilationsanläggningar ligger oss, på Automatikkontroll, varmt om hjärtat. Både för privatbostäder, flerfamiljsfastigheter och för kommersiella fastigheter finns det stora besparingar att göra, exempelvis genom kontroll och optimering av styrsystem, översyn och utbyte av äldre pump- och fläktmotorer och rengöring av system.

OVK

Vi kan också, genom en mångårig certifierad samarbetspartner, åta oss att utföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i fastigheter, som av myndigheter är ålagda sådan. Efter genomförd OVK-besiktning upprättas protokoll som sänds till beställaren – för eventuella åtgärder – samt till den aktuella kommunens stadsbyggnads- eller miljökontor.

Nyinstallation och ombyggnad

Som komplement till service och underhåll kan vi självfallet erbjuda nyinstallation och ombyggnad av befintliga anläggningar. Detta sker genom ett väl inarbetat kontaktnät av pålitliga och erfarna underentreprenörer inom el-, vs- och ventilationsentreprenörer. I dessa fall ikläder vi på Automatikkontroll oss självfallet rollen som totalentreprenör så att Ni, som kund och beställare, har en enda samarbetspartner. Efter avslutad installation erbjuder vi, självfallet förmånliga service- och underhållsavtal.

Vi kan, genom tecknande av serviceavtal, erbjuda våra beställare jourtjänst. Året runt, 24 timmar om dygnet finns vi tillgängliga, allt för våra trogna kunders bekvämlighet, och naturligtvis gäller detta såväl privatpersoner som företag.

Helsingborgs Automatik Kontroll AB

Astergatan 2
252 74 Helsingborg

070-821 41 72
info@automatikkontroll.se