Serviceavtal

För företag

För att Du som ägare, teknisk personal eller förvaltare ska känna dig trygg med Er anläggning, erbjuder vi oss att teckna objektsspecifika serviceavtal. Inför ett sådant avtal besöker vi och går, tillsammans med Er, igenom Er anläggning och Era specifika krav. Vi erbjuder, efter detta, Er en plan avseende översyn, service och underhåll av just Er anläggning, anpassad efter just Era behov. Till detta avtal kan knytas beredskapstjänst då Ni självfallet kan få service dygnets alla timmar, oavsett veckodag.

För privatpersoner

Som privatperson är man ofta beroende av att anläggningen man införskaffat, fungerar perfekt – inte minst av ekonomiska skäl. En dåligt injusterad värmepumps- eller värmeanläggning kan resultera i onödigt dyra energikostnader. Därför kan vi, via tecknande av serviceavtal, erbjuda Dig årliga besök, vid vilka vi ser över och, vid behov, justerar inställningar för att optimera just Din anläggning. Även privatpersoner kan teckna speciellt beredskapsavtal, då service för alla årets dagar, och timmar, ingår.

Helsingborgs Automatik Kontroll AB

Astergatan 2
252 74 Helsingborg

070-821 41 72
info@automatikkontroll.se